Tag Archives: شهر باستانی شوش

چنگال لودرها شهر باستانی شوش را زخمی کرد

لودرها شش ساعت از شب گذشته را در ورودی شهر باستانی شوش فعالیت کردند و حتی تعدادی آثار سفالی نیز از دل زمین بیرون کشیدند که سرانجام با وساطت تلفنی معاون میراث فرهنگی کشور و استانداری خوزستان تا زمان راضی کردن یکی از طرفین، طرح ایجاد زیرگذر جنجالی شوش متوقف شد. ‌به گزارش ایسنا، متولیان… ادامه مطلب »