Tag Archives: صادرکنندگان

صادرکنندگان چگونه از مالیات معاف می‌شوند؟

امسال دیگر روال سال‌های قبل برای صادرکنندگان وجود ندارد که از مالیات معاف باشند و طبق قانون تحت شرایطی به‌ویژه برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است که معافیت شامل آنها خواهد شد. به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته همواره صادرکنندگان از مالیات معاف بوده و بابت درآمد صادراتی خود پرداخت مالیاتی نداشتند.… ادامه مطلب »