Tag Archives: صدای خرد شدن استخوان مردم را بشنوید

آقای روحانی! به خود بیایید و صدای خرد شدن استخوان مردم را بشنوید

مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها برای کسب و کارها را بسته است؟ مگر وزیر همین دولت (آذری جهرمی) نمی گوید 1300 امضا در زمینه مجوزها وجود دارد که هر کدام شان، هم مانع کسب و کارند و هم عامل فساد. خب! چرا دولت با استفاده از توان قانونی اش،… ادامه مطلب »