Tag Archives: صدای زنان

صدای زنان نان‌آور خانه را بشنویم

ویروس کرونا پس از ایجاد یک بحران سلامت جهانی در حال بدل شدن به یک معضل اقتصادی است، چشم‌انداز رکود اقتصادی و بیکاری، نگرانی‌ها را نسبت به تامین هزینه‌های زندگی افزایش داده‌ و این دغدغه‌ها در اقشار آسیب‌پذیرتری همچون زنان سرپرست خانوار بیشتر خود را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، کرونا از همان ابتدای ظهور… ادامه مطلب »