Tag Archives: صنعتی حیدریه

آتش سوزی مهیب در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه

۲۰دیماه ۹۸: آتش سوزی مهیب در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد واقع در استان قزوین حجم بالای  دود و آتش ناشی از آتش سوزی در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد  در کیلومتر ۱۷ جاده ترانزیت تاکستان – زنجان