Tag Archives: صنفی معلمان

بیانیه بیش از صد تن از فعالین کارگری و صنفی معلمان در اعتراض به احکام صادره بازداشتیان هفت تپه

بیش از‌یکصد تن از فعالین کارگری و صنفی معلمان خواستار اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی برای برای تمامی بازداشتیان و زندانی های کارگری ، صنفی معلمان ، دانشجویی زنان و فعالین مدنی شدند. ملت شریف ایران احکام غیر قابل باور بازداشتیان هفت تپه ، جامعه ی در شوک فرو رفتهِ از احکام فعالین زنان… ادامه مطلب »