Tag Archives: عباس کوتول

عباس کوتول کیست که وزیر اقتصاد را هم برکنار کرد؟/ رد پای دو نماینده مجلس در پرونده پدر خوانده مافیای واردات موبایل

روزنامه کارگزاران نوشت: عباس تقی زاده مافیای بازار موبایل  در دهه ٦٠ به جرم حمل نوار دستگیر شد. در شهرری دستفروشی می‌کرد.همانجا وارد باند قاچاق شد و به سرعت رئیس بزرگ ترین باند واردات موبایل شد ‌معروف است به «عباس کوتول».تا کنون پنج بار دادگاهی شده.اخرین حکمش تبعید به طبس است. اما ناگهان سال قبل… ادامه مطلب »