Tag Archives: علیه تحریم ها

سخنی صادقانه با هنرمندان دلواپس بر علیه تحریم ها, دکتر عبدالستار دوشوکی

از آنجایی که حوزه تخصصی و کاری نگارنده در طی ٢۵سال گذشته در رابطه با ارائه محصولات و خدمات پزشکی بوده و مدیر چندین شرکت پزشکی بین المللی از جمله آمریکایی برای منطقه خاور میانه، از جمله ایران، آنهم در زمان تحریم های مختلف بوده ام ناچارم در رابطه با کارزار یکسویه برخی از هنرمندان… ادامه مطلب »