Tag Archives: علی دارابی

پدر زنی که دامادش را رئیس شبکه صداوسیما کرد

ظهر امروز علی دارابی، مدیر استان‌های صداوسیما در حکمی محمد کاویانی را به ریاست شبکه شما در صداوسیما منصوب کرد. اما ساعتی بعد ‌ مهدی خرمدل، روزنامه نگار درباره این حکم خبر داد که محمد کاویانی در واقع داماد علی دارابی است. در حکمی که پدر زن برای دامادش صادر کرده نوشته شده بود: «در… ادامه مطلب »