Tag Archives: عملکرد ۴۰ ساله ملایان

عملکرد ۴۰ ساله ملایان در دوران ۷ رئیس جمهوری آمریکا

– تهران در همه دوره‌ها بر عملکرد مخرب خود در منطقه و رویکرد سیاسی ناموزون‌ در عرصه داخلی و بین‌المللی اصرار و تاکید کرده است اما در مقابل مواضع آمریکا با تغییر دولت‌‌ها و ریاست جمهوری‌های این کشور تغییر و شور و هیجان واشنگتن برای مقابله با قلدری آخوندها به گونه‌ای متفاوت ظاهر می‌شد. –… ادامه مطلب »