Tag Archives: غیاب قوانین حمایتی

جرم‌انگاری افشاگری در غیاب قوانین حمایتی

By | ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه فساد مجبورند برای پرهیز از مخاطرات قضایی محتاط باشند. یاشار سلطانی و یک کارشناس حقوقی خلاء قوانین حمایتی و ناآشنایی قضات با وظایف مطبوعات را عامل دادگاهی شدن روزنامه‌نگاران افشاگر می‌دانند. فساد‌ مالی و اداری در ایران آشکارتر از آن است که کسی در صدد انکار آن برآید. مقامات ارشد جمهوری… ادامه مطلب »