Tag Archives: فاسد ملایان

نجات زندانیان سیاسی

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم اطلاعیه شماره 37 14 شهریور = 4 سپتامبر 2020 اگر ترامپ فاشیست و نوکر صهیونیست ها،  با اعمال انواع تحریم ها و درخواست فعال کردن مکانیسم ماشه، امروز با بلاهت خاص خود، تقاضای خودداری از اعدام کشتی گیر هموطن مان نوید افکاری را، از رهبر ملایان دزد،… ادامه مطلب »