Tag Archives: فاضلاب‌های

گزارشی از فاضلاب‌های کودک‌کش اهواز/ “صدیقه” آخرین قربانی نیست

جواز دفن دخترش را نشان می دهد که در آن نوشته شده” خفگی در آب و عوارض آن”. می گوید از شهرداری و آبفا به مراکز قضایی شکایت کرده است. کودک یک ساله برای چند دقیقه از مادر جدا شد، پنج تا ده دقیقه بعد برادر ۱۲ ساله او را در جوی روباز فاضلاب جلوی… ادامه مطلب »