Tag Archives: فسادهای جدید

افشای فسادهای جدید در «خانه ملت»

پرونده بروجردی و رد دوباره تحقیق و تفحص از شهرداری افشای فسادهای جدید در «خانه ملت» زیتون- پریا منظرزاده: انتشار افشاگری علیه علاءالدین بروجردی، در سمت رئیس چند دوره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روزهای اخیر نشانه های دیگری از رخنه فساد به درون این نهاد نظارتی و قانونگذاری است. طرح تحقیق و… ادامه مطلب »