Tag Archives: فساد بزرگ

صدای پای فساد بزرگ از طرح صیانت به گوش می رسد/ قوه چهارمی در کشور ایجاد می‌شود

اعتماد :طرح مثلاً صیانت از فضای مجازی که از همان نام‌گذاری آن معلوم بود که صادقانه با مخاطب برخورد نشده است، به دور از چشم مردم مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد تا بلکه فارغ از اطلاع افکار عمومی تصویب و اجرا شود.  مشکل این طرح چنان است که پیشنهاددهندگان را مجبور می‌کرد که بخواهند… ادامه مطلب »