Tag Archives: فقط رئیس جمهور نیست که اختیار کافی ندارد

محمود صادقی: فقط رئیس جمهور نیست که اختیار کافی ندارد، مجلس و دستگاه قضایی هم همین مشکل را دارند

روزنامه اعتماد با محمود صادقی در باره میزان اختیارات رئیس جمهور در شرایط کنونی مصاحبه ای انجام داده است. بخشی از این مصاحبه را می خوانید:  آقای روحانی صراحتا خواستار افزایش اختیارات خود در شرایط فعلی شده‌اند ولی سوال اینجاست که این اختیارات در چه حوزه‌هایی است و منظور رییس‌جمهوری چه مواردی است؟ آقای روحانی… ادامه مطلب »