Tag Archives: قدرت خودکامه

قدرت‌نمایی مردم علیه قدرت خودکامه

By | ۱۴۰۳-۰۴-۱۳

فصل جدیدی در عرصه سیاسی ایران از دی ۱۳۹۶ آغاز شده و مواجهه اکثریت مردم با حکومت را به سمت رویارویی در خارج از روندهای رسمی برده است. این دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی است که تلاش کرده تحلیلی از شرایط کنونی ارائه دهد. نه گفتن حداقل ۶۰ درصد از واجدان شرایط حق رای به… ادامه مطلب »