Tag Archives: ماجرای ناناز

هیأت حقیقت یاب/ ماموریت چهاردهم/ قاضی صلواتی و ماجرای ناناز

شراگیم زند,ایران‌وایر: با توجه به انتشار تعدادی اسکرین شات از چتهایی به ظاهر مستهجن منسوب به قاضی صلواتی که ظاهرا با بستگان و نزدیکان کسانی که پرونده شان زیر دست ایشان بوده انجام شده و نظر به موج سواری ضد انقلاب در جهت تخریب قوه محترم قضائیه، ما به هیأت حقیقت یاب خود ماموریت دادیم… ادامه مطلب »