Tag Archives: مادران ایران

بیانیه جمعی با نام ‘مادران ایران’: در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهیم کرد

بیش از چهل و دو سال است، چشم به راه برابری و یک انتخابات آزاد و سالم هستیم. ما جمعی از مادران امروز با دنیایی آرزو در انقلاب شرکت کردیم و برای دفاع از ارزش‌های آن، آزادی، عدالت و برابری از جان و مال و جوانی خود مایه گذاشتیم. ما برای حفظ خانه و کاشانه… ادامه مطلب »