Tag Archives: ما و جنگ گرگها

ما و جنگ گرگها بر سر قدرت

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۸

 تقریبا بر کسی پوشیده نیست که در رژیم دینی ایران گروه های قدرت متعددی وجود دارند. زمانی فقط باند هاشمی رفسنجانی مقابل دیکتاتور خود خوانده رژیم دینی خامنه ای وجود داشت . اما اکنون با زوال رژیم فاشیستی دسته های قدرت متعددی بوجود آمدند. این گروه های قدرت سعی در تسلط بر ارکان و سازمانهای… ادامه مطلب »