Tag Archives: مبارزه علیه

مبارزه علیه حجاب اجباری از طاهره قره العین تا امروز

دغدغه‌های طاهره قره العین همچنان مساله امروز زنان جامعه ایران است «خانه‌هایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه‌ها منحصر به یک در است که آن‌هم توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت، [زنان ایرانی] اغلب سر و دست‌شکسته، بعضی با… ادامه مطلب »