Tag Archives: مجلس فرمان می‌دهند

تکرار یک تحقیق و تفحص دیگر پس از ۲۵ سال ,وقتی خودروسازان به مجلس فرمان می‌دهند

نمایندگان مجلس دهم درحالی در آستانه استیضاح وزیر صنعت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصویب کردند که پیش از این چندین بار گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شده اما پس از ۲۵سال هنوز اتفاقی رخ نداده و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. زیتون- مجید ضابطی: مجلس ایران… ادامه مطلب »