Tag Archives: محمود روغنی

محمود روغنی: خامنه‌ای یکی از وقیح‌ترین دیکتاتورها

یکی از ویژگی‌های نظام‌های دیکتاتوری وقاحت است. گردانندگان این نظام‌ها ضمن اینکه حتی قوانین خودساخته‌شان را زیر پا می‌گذارند و هیچگونه مخالفتی را برنتافته با سرکوب پاسخ می‌دهند، مردمان‌شان را نیز مدیون خود می‌سنجند که همواره مورد لطف “ولی نعمت”‌شان قرار می‌گیرند! رژیم‌های روسیه و چین گونه‌هایی از دیکتاتوری‌اند که ماهیت وقیح‌شان از جمله در… ادامه مطلب »

اشتباه سیاسی شاه و به قدرت رسیدن روحانیون ,محمود روغنی

بحث و جدل بر سر جمهوری ‌خواهی و سلطنت‌ خواهی فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌های خارج کشور را به‌خود مشغول کرده است. شوربختانه «نو سلطنت ‌خواهان» از نقد و بررسی دوران پهلوی گریزانند. این در حالی است که برخورد انتقادی گرایش‌های گوناگون اپوزیسیون به گذشتهء خود راه را برای اعتماد سازی و همکاری این… ادامه مطلب »