Tag Archives: مخفیانۀ ایران

گزارش سنای فرانسه : کرونا شرایط از سرگیری گفتگوهای مخفیانۀ ایران با اسرائیل را فراهم کرده

کمیسیون امور خارجۀ سنای فرانسه سه شنبه ٢٨ آوریل با دعوت از “پییر رزو”، مدیر تحقیق در بنیاد تحقیقات استراتژیک مدرسۀ نظامی فرانسه، از او پرسید : “چگونه بحران ناشی از ویروس کرونا رژیم ملاها در ایران را تضعیف کرده؟” و “چرا ویروس کرونا با چنین سرعتی در ایران گسترش یافته است؟” در پاسخ به این… ادامه مطلب »