Tag Archives: مراقب ناز زنان وکیل باشند

رئیس دیوان عالی ایران: قاضی‌ها مراقب ناز زنان وکیل باشند

احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در ایران، از قاضی‌های ایرانی خواسته است که در هنگام قضاوت پرونده‌هایی که وکیل زن دارند، “پیشگیری” کنند و مراقب باشند تا “جلب” آنها نشوند. به گزارش ایرنا او درباره زنان وکیل گفته که “برخی از آنها با ناز کردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتارهای خود… ادامه مطلب »