Tag Archives: مردمان

چرا آسیایی‌ها افسرده‌ترین مردمان دنیا هستند؟

حمل درد برای آسیایی‌ها طبیعی و بخشی از فرهنگ آنهاست در این گزارش به بازخوانی اثر افسردگی بر نویسنده این مقاله که یک آسیایی مقیم آمریکا است می‌پردازیم. او این مقاله را با نام مستعار نوشته است که برای این اقدام خود نیز دلایلی دارد.«دقیقا به یاد نمی‌آورم که از آن‌ها به نام ویتامین‌های خودم… ادامه مطلب »