Tag Archives: مرعشی

مرعشی: یا به رئیس‌جمهور اختیار داده شود یا با ایجاد نخست‌وزیری، رهبر نخست‌وزیر را به مجلس معرفی کند, رئیس جمهور باید رئیس جمهور مردم و رهبری باشد نه فقط مردم.

روزنامه شرق چندی است که ضمن مصاحبه با سیاستمداران “به آسیب‌شناسی اقدامات داخلی و خارجی و تصمیمات درست و نادرست در چهار دهه اخیر ” پرداخته و دیدگاه آن‌ها را بر اساس تجربیاتشان در مورد عبور از شرایط بحرانی کشور جویا می‌شود. در شماره امروز  “وحیده کریمی” خبرنگار شرق با حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران… ادامه مطلب »