Tag Archives: مرگ اندیشان

نوروز زیبای ایرانی، تاب «مرگ اندیشان» را ندارد، شکوه میرزادگی

معمولا مردمان همه ی کشورها به داشته های فرهنگی و تاریخی خود می نازند و سعی می کنند که بهترین های آن داشته ها را به رخ دیگران بکشند. روشن است که ارزش های فرهنگی هر دوره ای از تاریخ با توجه به ارزش های موجود و شناخته شده ی همان دوره سنجیده می شوند… ادامه مطلب »