Tag Archives: مظنون به جاسوسی

پرونده پرواز ۷۵۲ زیر دست دادستانِ مظنون به جاسوسی

قاضی ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، که پیش از این خبر تایید نشده بازداشت او به اتهام جاسوسی منتشر شده بود،  به دادستانی نظامی تهران منصوب شده است. وی در طی مراسم تودیع و معارفه ای که در دادستانی نظامی تهران واقع در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، جانشین عباس ترکی… ادامه مطلب »