Tag Archives: ملی شدن صنعت نفت

رویکردی دیگر به رویداد ملی شدن صنعت نفت, یک جنبش با همه بازیگرانش

ملی شدن صنعت نفت ایران پا به شصت‌ و نهمین سال خویش گذاشت؛ صنعتی که اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی بر جامعه ایران داشته و همچنان نیز سرنوشت کشور تا اندازه زیادی متأثر از این صنعت استراتژیک است. درباره موضوع ملی شدن صنعت نفت سخن بسیار گفته و نوشته شده و این قلم در… ادامه مطلب »