Tag Archives: مناطق تهران

در کدام مناطق تهران ممکن است خِفت شوید؟

با گسترش بیکاری و فقر در ایران میزان وقوع جرایم خرد نیز افزایش یافته و حتی چهره مشهوری چون علی دایی نیز از آن در امان نیست. مطابق پژوهشی که در یک فصلنامه وابسته به دانشگاه عالی دفاع ملی منتشر شده، ۱۲۴ نقطه در تهران جرم‌خیزتر از سایر مناطق پایتخت است و جرایمی نظیر سرقت،… ادامه مطلب »