Tag Archives: منفورترین قشر اجتماعی در ایران امروز

روحانیت شیعه، منفورترین قشر اجتماعی در ایران امروز

– روحانیت شیعه به کیمیاگر وارونه معروف شده است: کیمیاگری که زر را به زباله تبدیل می‌کند. – «امروز در کوچه و خیابان مدام به روحانیت فحش و ناسزا می‌‌دهند.» – غیر از روحانیت، برای هیچ قشر اجتماعی در ایران لطیفه‌های انتقادی و منکوب کننده تا این حد ساخته نشده است. – حجم فیلم‌هایی که… ادامه مطلب »