Tag Archives: مهاجرت مغزها

صفایی‌فراهانی: چرا ایران، امروز بالاترین آمار مهاجرت مغزها را دارد؟ تا سال‌ ۵۷ مهاجرت از ایران نزدیک به صفر بوده است

برخی صاحبنظران مانند آقایان عباس عبدی یا علی ربیعی، معتقدند که براساس نظرسنجی‌های علمی، میزان «ادراک فساد» در جامعه، به‌مراتب بیشتر از میزان واقعی فساد است؛ یعنی ممکن است فساد در جامعه 13 درصد باشد، اما مردم فکر می‌کنند میزان فساد بیش از 90 درصد است. به‌عنوان کسی که هم در حوزه سیاسی وهم مدیر… ادامه مطلب »