Tag Archives: مورد سعید طوسی را تکذیب کرد

محمود صادقی خبر سایت وزارت ورزش در مورد سعید طوسی را تکذیب کرد

محمود صادقی درباره مصاحبه ای که از او درخصوص سعید طوسی نقل شد در توییتر نوشت: دیروز در مصاحبه با سایت وزارت ورزش گفتم که مطلع شده‌ام اخیرا با تقاضای شکات پرونده سعید طوسی برای اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به آن موافقت شده است. صادقی گفت: در بعضی از خبرها از من نقل… ادامه مطلب »