Tag Archives: میانه سازش

محمدرضا شاه در میانه سازش و بیزاری از غرب

 آخرین پادشاه ایران هنوز در حافظه جامعه زنده است و در عرصه عمومی، زندگی توده‌ها و بحث‌های نخبگان جریان دارد. البته مطرح بودن او مستقل از ارزش داوری‌ها، بیشتر از آنکه محصول کارنامه فردی وی باشد، به انقلاب بهمن ۵۷ و درستی و یا نادرستی آن ارتباط پیدا می‌کند. عملکرد منفی و فاجعه بار جمهوری… ادامه مطلب »