Tag Archives: میان مرگ

مرزنشینان ایران در مرز میان مرگ و زندگی

مرزنشینان ایران در مرز میان زندگی و مرگ به سر می‌برند. فقر و خودکشی، خطرات نظامی که مرزنشینان را تهدید می‌کند، بیکاری و ده‌ها دلیل دیگر ساکنان مناطق مرزی را به آسیب‌پذیرترین قشر جامعهٔ ایران تبدیل کرده است. چهرهٔ دردکشیدهٔ زن بلوچ، کودکانی که شناسنامه ندارند، زنانی که بیش از ده بار وضع حمل کرده‌اند،… ادامه مطلب »