Tag Archives: ناامیدی نظام

ایران؛ ناامیدی نظام و صبر توده‌ها

– ایرانیان به درونگرایی معروف هستند. سکوت آنها را می‌توان تعبیری از صبر و شکیبایی استراتژیک دانست که نشان دهنده توانایی این ملت برای کنترل احساساتش در موقعیت‌های مختلف است. ولی ایرانیان در طول تاریخ نشان داده‌اند که لحظه‌ی شکستن دیوار سکوت را همیشه در اوقات مناسب تعیین می‌کنند و آنگاه مانند زلزله‌ای بنیان برافکن… ادامه مطلب »