Tag Archives: نابخردی های جمهوری اسلامی ايران

سال سيل؛ از دعای داريوش بزرگ تا نابخردی های جمهوری اسلامی ايران

مسيل ها را شكاف هايي نابهنجار پنداشتيم و پُرشان كرديم (مانند مسيل كنار دروازه قرآن در شيراز) ، در مسير صدها و شايد هزاران ساله سيلاب ها، خاكريزي كرديم و راه آهن ساختيم تا آبهاي خروشان به جاي آن كه در دشت هاي خالي از سكنه فروكش كنند. عصر ایران؛ جعفر محمدی – باران هايي… ادامه مطلب »