Tag Archives: نخستین آپارتمان نشینان ایران

عجایب معماری ایران در ۱۸۰۰ سال قبل؛ نخستین آپارتمان نشینان ایران چه کسانی بودند؟

دومین بنای خشتی ایران است و شاید نخستین شهر آپارتمانی جهان باشد. یکی از عجایب معماری که هنوز بسیاری از ایرانیان از بودنش خبر ندارند. عصر ایران؛ حسن ظهوری _ زینب کریمی _ به آن ایزدخواست می‌گویند؛ به معنای اراده و خواست خداوند. نقل می‌کنند که یزدگرد و چند سردارش تنها بازماندگان ارتش بزرگی بودند… ادامه مطلب »