Tag Archives: نزدیک‌تر می‌شود

قرض روی قرض بسیار است, دولت بدهکار هر لحظه به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شود

در روزهایی که کرونا اقتصاد جهان را به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر خود قرار داده است، برخی کشورها به روش سنتی و مطمئنی از مردم خود کمک می‌گیرند. این روش چیزی جز اوراق قرضه دولتی نیست. البته در این مسیر و با توجه به اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، ابعاد خرید این اوراق گاه از مرزهای جغرافیایی… ادامه مطلب »