Tag Archives: نظام ریاستی

پروژه حکومت اسلامی در حال تکمیل است , تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، اسم رمز حذف مردم است

ماجرای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، مدت‌ها است که مورد توجه سیاستمداران قرار دارد. هر کدام از منظری این موضوع را تحلیل می‌کنند. برخی مخالف تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و برخی دیگر موافق جایگزینی نظام پارلمانی هستند. حتی در میان اپوزیسیون نیز، بسیاری حامی نظام پارلمانی هستند. اما شاید دلیل اصلی نگرانی از تغییر… ادامه مطلب »