Tag Archives: نقدی گذرا

نقدی گذرا به شورای مدیریت گذار (از تصور تا توهم) عبدالستار دوشوکی

By | ۱۳۹۸-۰۷-۰۱

شورای مدیریت گذار بعد از بیش از یک سال جلسات خصوصی قرار است آخر این هفته بعنوان پروژه جدید بخشی از اپوزیسیون در لندن “برآیش” شود.  وقت زیادی صرف کردم تا معنی “برآیش” را پیدا کنم. ظاهرا برایش یعنی مرحله پایانی تکوین و تکامل یا فرگشت با ویژگی فنوتیپی موروثی!  در دعوت نامه حسن شریعتمداری… ادامه مطلب »