Tag Archives: هجمه فرهنگی حکومت

سنت‌های ایرانی، سدی در برابر هجمه فرهنگی حکومت

طی ۴۲ سال گذشته، جمهوری اسلامی سعی کرده تا فرهنگ حوزوی را در کشور حاکم کند هر بار با فرارسیدن یکی از مراسم‌های سنتی ایرانی، تلاش برای کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن از سوی رسانه‌های منتسب به حکومت ایران آغاز می‌شود. بااین‌حال آنچه تا به‌وضوح مشخص است، تداوم این سنت‌ها و انتقال آن به نسل‌های بعدی است.… ادامه مطلب »