Tag Archives: هزینه بسیار برای هیچ؟

«بازار ایران مال»؛ هزینه بسیار برای هیچ؟

سایت دماوند – پروژه در دست ساخت «مال ایرانیان» این روزها موضوعی داغ میان ایرانیان شده و پرسش‌هایی از این دست برانگیخته است: «چنین بنایی پاسخگوی کدامین نیاز خواهد بود؟ هزینه‌های احداث آن از کدام منابع مالی تامین شده؟ آیا چنین پروژه‌هایی در ساختار اقتصادی ایران توجیه و بازده اقتصادی دارد؟ کدام گروه از مردم… ادامه مطلب »