Tag Archives: هفتصد سکه طلا

«رشوه‌پاشی‌»های مدیرعامل ۳۳ساله کارخانه هفت‌تپه

امید اسدبیگی هفتصد سکه طلا به یکی از مدیران بانک مرکزی رشوه داد  اولین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی که با پرونده فساد ارزی گره خورده و قرار است یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی را بررسی کند، برگزار شد. به گزارش ایلنا، این پرونده البته از جهتی دیگر نیز جنجال‌آفرین بوده است؛ دو… ادامه مطلب »