Tag Archives: هفتم علم الهدی

فرزند هفتم علم الهدی چند شغله است؟

✍️صدرالساداتی چند روز است برایم یک کلیپ از فرزند آخر علم الهدی،‌سید ماجد می فرستند با عنوان آقازاده ای با ۲۰ شغل! آنچه می توان با سند و مدرک درباره فعالیت های اقتصادی ایشان گفت را اینجا می گذارم. در روزنامه رسمی اسم سید ماجد علم الهدی در ۴ شرکت آمده که در مورد شرک… ادامه مطلب »