Tag Archives: همهٔ نفرت‌های آقا

تحلیل محتوای یک سال به اصطلاح «بیانات» علی خامنه‌ای؛ «همهٔ نفرت‌های آقا»

«تحلیل محتوا» یکی از مهم‌ترین روش‌ها در بررسی متن‌ها، اسناد و داده‌ها در علوم انسانی است که با استفاده از آزمون‌های آماری، محتوای پنهان در پیام‌ها و گاه حتی جنبه‌هایی از شخصیت فرستنده و صاحب متن را هویدا می‌کند. این روش تحلیلی به‌ویژه از جنگ جهانی دوم و اوج گرفتن دستگاه‌های تبلیغاتی و دروغ‌پراکنی و… ادامه مطلب »