Tag Archives: هم فرو

روزی که دیوارها در تهران هم فرو بریزند, پگاه امينی

در سال ۱۹۸۹، پس از برگزاری تظاهرات متعدد و فراوانی که از شهر «لایپزیگ» سازمان دهی شده و به شهرهای دیگر آلمان شرقی کشيد، و به «تظاهرات دوشنبه ها» مشهور شد، کار مبارزه چنان اوج گرفت که در نهایت به فروریختن دیوار برلین منجر شد. و اکنون، هر ساله در سوم اکتبر – يعنی ديروزی… ادامه مطلب »