Tag Archives: هنر جنگ

هنر جنگ؛ آموزه هایی از ۳۰۰۰ سال پیش برای کار و زندگی

یک برش دانایی کسی جنگ را می برد که بداند چه موقع حمله کند و چه موقع نه… و که بداند چگونه با نیروهای زیردست و بالادست تعامل و همکاری داشته باشد. عصر ایران؛ یک برش دانایی – سان تزو، فیلسوف و نظریه پرداز جنگی چین در 3000 سال پیش بود. او برای اولین بار در… ادامه مطلب »