Tag Archives: وضعیت کار

وضعیت کار و سوء تغذیه در زندان‌های ایران

در بند مادران زندان قرچک، بچه‌هایی زندگی می‌کنند که به گفته زندانیان، “در زندگیشان اسم خیلی از میوه‌ها را نمی‌دانند و طعم خیلی از میوه‌ها را نچشیده‌اند.” کودکانی زیر پنج سال که به همراه مادرانشان زندانی‌اند. این تنها داستان زندان قرچک نیست، در بند دو نسوان زندان اوین هم چند کودک با مادرهایشان در زندانند.… ادامه مطلب »